Enchante 2 - versjon2

Mini-grammatikk

Bestemmerord

 • Artikler (bestemt og ubestemt)
 • Pekeord
 • Pekeord, substantiviske former
 • Mengdeord + delingsartikkel
 • Eiendomsord
 • Eiendomsord, substantiviske former

Substantiv

 • Substantiv

Adjektiv

 • Adjektivets bøyning/plassering
 • DES + foranstilt adjektiv i flertall

Gradbøyning

 • Sammenligning og gradbøyning av adjektiv/verb/substantiv
 • Sammenligning med BIEN og BON

Pronomen

 • C'EST / IL Y A - det er
 • Trykksterke pronomen
 • Objektspronomen, direkte og indirekte
 • Direkte objektspronomen i passé composé
 • De personlige pronomen EN og Y
 • Flere personlige pronomen i samme setning
 • Relative pronomen

Adverb

 • Adverb

Preposisjoner

 • Preposisjoner
 • Preposisjoner + trykksterke pronomen
 • Preposisjon + spørreord

Konjunksjoner og subjunksjoner

 • Konjunksjoner og subjunksjoner
 • Relative pronomen

Verb

 • Presens (ER-, IR- og RE-verb)
 • Gerundium
 • Passé composé
 • Imparfait
 • Bruk av passé composé og imparfait
 • VENIR DE + infinitiv
 • Preteritum perfektum
 • Framtid med ALLER + infinitiv
 • Framtid (futur simple)
 • Kondisjonalis
 • SI-setninger
 • Imperativ
 • IL FAUT + infinitiv
 • DEVOIR + infinitiv
 • SAVOIR / POUVOIR / VOULOIR
 • MANQUER À / PLAIRE À / ALLER BIEN À
 • Konjunktiv
 • Passiv
 • ON eller FAIRE i stedet for passiv

Setningsoppbygning og ordstilling

 • Nektelse
 • Spørsmål og spørreord

Tidsuttrykk

 • Tidsuttrykk
Cappelen Damm