Enchante 2 - versjon2

Chapitre 12 Les Journées du patrimoine

Tuileries

I kapittel 12 skal du snakke om et museum/et historisk minnesmerke og fortelle om noe du er opptatt av.

  • Grammaire: Repetisjon av il y a / c'est, relative pronomen, adverb, adjektiv og verb
  • Civilisation: Deux musées et bâtiments du patrimoine français
  • Coin culturel: Deux peintures du Musée d'Orsay

Les journées du patrimoine en France

Journees du patrimoine

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

Cappelen Damm